Jak ženy a muži postupují při hledání nové práce

V uplynulých letech došlo k mnoha pokusům o dosažení rovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu. Přesto, že jsou na tom ženy v profesní rovině lépe než v minulosti, stále nás čeká dlouhá cesta, než bude dosaženo skutečné rovnosti.

Každý člověk je jiný a nemůžeme všechno generalizovat. Byly však vypozorovány rozdíly v tom, jak ženy a muži postupují při hledání nové práce. To, jestli se budou ženy nebo muži ucházet o jistou pozici, může ovlivnit řada faktorů. Ať již formulace popisu pracovního místa nebo platforma, na které je nabídka práce zveřejněna. Z dostupných informací vyplývá, že stereotypy a genderové předsudky i v dnešní době ovlivňují prvotní názory zaměstnavatelů.

Žádost o zaměstnání

Z průzkumů, které nedávno provedla společnost MedReps vyplynulo, že muži se budou ucházet o jakékoliv zaměstnání, které je zajímá. Nehledě na to, že splňují třeba jen 60 % inzerovaných požadavků. Ženy si naopak více vybírají a přihlásí se na pracovní pozici jen pokud si myslí, že jejich dovednosti a osobní vlastnosti stoprocentně odpovídají požadavkům.

Co se týče popisu práce, muži si nevšímají genderově zabarvených výrazů. Zatímco ženy obvykle odradí slova jako „asertivní“, „nezávislý“ nebo „agresivní“. Ženy častěji odpovídají na nabídky obsahující výrazy jako „oddaný“ či „zodpovědný“. Proto by měli být zaměstnavatelé opatrní, jak formulují nabídky práce, zajímavé kandidáty mohou nevědomky odradit.

Pohovor

Výzkum dále odhalil, že aniž by zaměstnavatelé cokoliv věděli o schopnostech či zkušenostech uchazečů, automaticky předpokládají, že muži budou podávat lepší výkon než ženy. Dokonce údajně existuje až dvakrát větší pravděpodobnost, že na základě fyzického vzhledu bude zaměstnán spíš muž než žena.

Dále výzkum uvádí, že ženy, které samy sebe popsaly jako „srdečné“, mají jen malou šanci uspět na pozicích, kde dominují muži.

Pro vytvoření rovných příležitostí by proto měli zaměstnavatelé posuzovat kandidáty spíše na bázi tzv. tvrdých a měkkých dovedností.

Vyjednávání o platu

Otázka finančního ohodnocení pak patří mezi ty nejcitlivější a není příliš překvapivým zjištěním, že ženy často vydělávají na stejných pozicích méně než muži, navzdory úspěšným snahám o vyjednávání dobré mzdy.

Zaměstnavatelé by měli oceňovat své zaměstnance s ohledem na úroveň práce, kterou vykonávají, zkušenosti, vzdělání a schopnosti. Nikoliv vzhledem k příslušnosti k jednomu či druhému pohlaví.

Zdroj: MedReps

 

Hledáte novou práci v IT? Sledujte nabídku volných míst na Monster.cz.

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.