Japonsko chce více žen ve vedoucích postech

Revidovaný kodex podnikového řízení bude přísnější k zahálčivým společnostem – ty budou muset vysvětlit svou nečinnost.

Cílem nového japonského kodexu je zvýšit podíl žen ve správní radě. Podniky, které neuposlechnou doporučení, budou vyzvány, aby vysvětlily své důvody veřejnosti.

Kodex podnikového řízení, který byl přijat v roce 2015 Agenturou pro finanční služby (FSA) a Tokijskou burzou (TSE), projde do jara revizí a začne vyzývat japonské kótované společnosti k zajištění větší rozmanitosti ve správní radě, a to hlavně s důrazem na gender a národnost.

A aby byl tento kodex efektivnější, FSA vytvoří pokyny pro zlepšení dialogu mezi investorem a společností. Bude usilovat o to, aby společnosti uvažovaly nad otázkami, zdali je jejich vedení dostatečně rozmanité a jestli firma zaměstnává také ženy. Kodex a pokyny nebudou závazné, ale společnosti, které nebudou nových cílů dbát, budou požádány o vysvětlení. Nepřítomnost ředitelek budou muset odůvodnit akcionářům a novinářům ve své zprávě o hospodaření podniku.

Podle informací z Cabinet Office bylo ve vedoucích pozicích v kótovaných společnostech v Japonsku zastoupeno pouze 3,7 % žen. Jedná se o pozice výkonných ředitelů, členů správních orgánů, auditorů a firemních úředníků. Tato data byla (pro srovnání)s v roce 2015 v jiných zemích následující: 34,4 % ve Francii, 23,2 % ve Velké Británii a 17,9 % ve Spojených státech.

V Evropě byl poprvé přijat systém kvót v Norsku v roce 2003. Díky němu začalo více žen pracovat ve výkonných funkcích. Systém se rozšířil do dalších zemí, jako je Francie, Německo a Itálie. Cíle jsou většinou stanovené na 30-40 %. Některé země dokonce penalizují podniky, jež nemají podobné benchmarky stanovené.

Britská kampaň 30% Club nabádá institucionální investory a další důležité osoby k tomu, aby se připojili ke snahám zaměstnávat alespoň 30 % ředitelek se správních radách společností ze seznamu FTSE 100. Iniciativa se rozšiřuje i do Spojených států, Kanady a dále.

Japonsko si klade za cíl do roku 2020 zvýšit podíl žen ve výkonných funkcích na 10 % a více. Vláda Šinza Abeho vyzvala podniky v roce 2013, aby zaměstnávaly alespoň jednu manažerku-ženu. A v roce 2015 se již požadovalo, aby firmy zveřejnily informace o tom, kolik procent celkových zaměstnanců tvoří ženy.

Abeho vláda spatřuje v lepší správě a řízení společností faktor, který posílí mezinárodní konkurenceschopnost japonských podniků. V reakci na tyto snahy zahraniční investoři nakupují akcie na japonském trhu. Procento japonských akcií vlastněné zahraničními subjekty vzrostlo z fiskálního roku 2015 o 0,3 % až na 30,1 % v roce 2016. Co se týče jejich hodnoty, ta vzrostla o 13 % na přibližně 174,7 bilionu jenů (1,62 bilionu dolarů).

Nový kodex řízení bude také usilovat o zařazení více externích ředitelů, kteří by nebyli zaměstnanci firmy. Jejich zastoupení by se mělo zvýšit z momentálních „minimálně dvou“ až na jednu třetinu vedení.

FSA předloží navrhované změny v březnu na schůzce s externími experty. Poté bude následovat doba pro připomínkování veřejností a koncem května bude moci TSE kodex přijmout.

Zdroj: asia.nikkei.com

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.