Kde jsou pracovní příležitosti pro programátorky?

Kombinace ženy & programování začala fungovat pravděpodobně již roku 1840, kdy Ada Lovelace napsala první algoritmus pro Babbageův mechanický počítač.

Lidé v novém miléniu ale věří stereotypu, že typická programátorka vypadá jako Lisbeth Salander z filmu Muži, kteří nenávidí ženy. Hlavní postava filmu je programátorka-hacker, a je zobrazena jako osoba, která žije na okraji společnosti s malým ohledem na společenská pravidla.

Průmysl zabývající se technologiemi a programováním konečně začal reagovat na tento nelichotivý stereotyp. Snaží se představit iniciativy, které otevřou ženám dveře do programovacího a kódovacího mainstreamu. Možná tak činí i s ohledem na nedávnou studii, která ukázala, že programátorky vytváří produkty, které jsou akceptovány ve větší míře, než ty, které vytvořili muži. Ženy se však v těchto odvětvích stále setkávají s odporem a výzvami, ale situace se pomalu zlepšuje.

Známé technologické společnosti

Počet žen, které se v současnosti zabývají programováním u renomovaných technologických společností, zůstává nízký. Například v Microsoftu ženy zastávají pouze 16 % pozic, ve Twitteru je to méně než 10 %.

Velké společnosti činí důležité kroky k tomu, aby tyto poměry změnily. V roce 2014 měl Google rozpočet 50 milionů dolarů na podporu programů, které by přivedly ženy k programování a kódování. Apple daroval několik milionů dolarů Národnímu centru pro ženy a IT, a Intel slíbil vyčlenit 300 milionů dolarů na programy zaměřené na diverzifikaci svých zaměstnanců. Tyto a další snahy vytvářejí novou poptávku po programátorkách.

Silicon Valley

Výpočetní a informační technologie a softwarové inženýrství se stále řadí mezi nejlépe placené pracovní pozice, a to i pro ženy. Jde o výdělky 70 000-80 000 dolarů ročně. Je tu bohužel stále rozdíl ve mzdách žen a mužů, když ženy na srovnatelné pracovní pozici vydělávají pouze 80 % toho, co muži.

Silicon Valley se nachází v jednom z nejprogresivnějších států USA, ženy si proto možná myslí, že Silicon Valley programátorky a kodérky vítá. Nicméně dominující mužskou kulturou se ženy jen těžko probojovávají.

Herní průmysl

V roce 2014 a 2015 se dostalo pozornosti misogynním reakcím kvůli aféře Gamergate. Nicméně i přes kulturní zaujatost vůči ženám jako herním programátorkám se několik žen začalo věnovat tomuto odvětví a pracují jako game designérky či kodérky.

Údajně se počet žen v herním vývojářství ve srovnání se stavem před deseti lety zdvojnásobil. A mzdy zde začínají na 50 000 dolarech ročně. Herní průmysl stále hledá způsoby, jak představit nové koncepty hernímu světu, včetně společenského zapojení a propojování ostatních hráčů v multi-herních arénách.

Vývoj webu

Většina internetových stránek je vyvíjena malými společnostmi a nezávislými vývojáři, kteří poskytují služby místním či rodinným firmám. Ženy začínají reagovat na příležitosti, které jim toto prostředí poskytuje.

Několik organizací včetně Women’s Coding Collective a Hacking for Women učí ženy, jak kódovat, a zároveň vylepšují jejich podnikatelské dovednosti, které mohou využít při zakládání svých vlastních vývojářských společností.

Traduje se, že softwarový průmysl je vůči ženám nepřátelský, a to je pravděpodobně důvod, proč se ženy tomuto odvětví dobrovolně vyhýbají. Zřejmějším a méně diskutovaným faktem však je, že tento průmysl je jednoduše nudný.

Vláda

Ženy stále zastávají více míst ve veřejném sektoru. I vládní pozice týkající se programování nadále přitahují kvalifikované ženy. Ve vládě mohou dobří programátoři vydělávat mezi 50 000-100 000 dolary ročně.

Akademická dráha

Výzkumníci se začínají zabývat vlivem pohlaví učitele na rozhodnutí jednotlivce studovat počítačové programování. Předběžná zjištění naznačují, že instruktorky-programátorky mohou pomoci mladým ženám k překonání negativních stereotypů, které ženy odrazují od programování. S rozšiřováním povědomí o těchto studiích se budou ženy stále častěji vyskytovat v učitelských oborech jako např. počítačová věda, informatika či programování.

Příležitostí pro ženy v IT přibývá, ale procento žen, které skutečně obsazují jednotlivá místa, se údajně snižuje.

Ženy budou součástí IT průmyslu, pokud dokáží překonat stereotypy, které převládají v populární a maskulinní kultuře, jež IT průmyslu vládne. Není přitom pochyb o tom, že větší zapojení žen může tuto oblast v mnoha ohledech velice obohatit.

Zdroj: business.com

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.