Pět důvodů, proč na značce zaměstnavatele záleží

To, co musí firmy prodávat – zejména ty, které se zabývají službami – je jejich značka.

Marketing je kontaktní sport. Pokud pracujete v obzvláště konkurenčním prostředí, každý den soutěžíte s dalšími společnostmi o podíl na trhu nebo o špičkové talenty. Každá akce nebo nečinnost pomáhá budovat vaši pověst mezi klienty nebo budoucími zaměstnanci.

Říkáte si, proč značka, když nejste zrovna Coca-Cola či Procter&Gamble? Proč na značce záleží? Protože jako zaměstnavatel je vaší značkou vaše reputace a to, co si o vás myslí potenciální zaměstnanci. Úspěch vaší firmy závisí na tom, jestli umíte nalákat a udržet ty správné talenty, jestli umíte dělat správné věci pro správné klienty, abyste zvýšili svou hodnotu i zisky.

Existují dva druhy značek. První je vaše firemní značka, což je kombinace vaší pověsti a toho, co vidí vaši potenciální klienti a zdroje referencí. Ta další je tématem tohoto článku – značka zaměstnavatele, což je vaše pověst a to, jak vás vidí potenciální zaměstnanci a personální agentury hledající nové talenty. První je důležitá pro získávání nových obchodních příležitostí a druhá je podstatná pro vytváření zisků.

Nedávná studie odhalila, že značka zaměstnavatele je pro společnosti tak důležitá, že 41 % z nich má oficiálního zaměstnance, který má značku zaměstnavatele na starosti. Ve větších společnostech jsou čísla dokonce vyšší. Navíc 94 % podniků plánuje udržet nebo zvýšit své investice v této oblasti. Zájem o budování značky zaměstnavatele není překvapením, protože se prokázalo, že přináší řadu výhod, hlavně pro firmy poskytující služby.

Studie provedená společností Hinge Marketing se snažila odpovědět na otázky týkající se značky zaměstnavatele, a to včetně toho, co hledají uchazeči o práci a jaká je role marketingu. Následuje pět nejdůležitějších bodů, proč na vaší značce zaměstnavatele záleží:

Nábor

Nábor je oblastí, kde se dá očekávat nejvýraznější dopad značky zaměstnavatele. Silná značka by měla zvýšit kvalitu i množství žadatelů o práci. Vzhledem k tomu, že máte větší a lepší výběr z kandidátů, můžete přilákat lepší zaměstnance a najmout je rychleji. Tyto výhody jsou mimořádně užitečné při hledání specializovaných dovedností a zkušeností.

Udržení talentů

Udržení nejlepších zaměstnanců je neustálou výzvou nejen pro společnosti poskytující odborné služby. Zde se však silná značka zaměstnavatelům skutečně vyplatí. Zvýšení mzdy je dobrá strategie pro připoutání a udržení top zaměstnanců, ale ne vždy je to o penězích. Dobrá značka může být silným podnětem pro to, aby zůstali pracovat právě u vás. Dokonce existuje výzkum, který naznačuje, že mnoho zaměstnanců si cení skvělého pracoviště (a značky) více než zvýšení platu.

Spokojenost zaměstnanců

Zaměstnanci se chtějí cítit dobře tam, kde pracují. Přijmout zaměstnání na pracovišti se špatnou pověstí je zřídkakdy moudré rozhodnutí. Společnosti s pozitivní uznávanou značkou přitahují pozitivní uznávané talenty. Jedná se o typ zaměstnanců, které těší spolupráce v příjemné a motivující atmosféře a tím přispívají k dobrým změnám i v nižších sférách firmy.

Kultura

Jedním z nejdůležitějších hledisek pro přijetí či odmítnutí pracovní nabídky je firemní kultura. To, jak je vaše pracovní kultura vnímána, může být směrodatné při náboru a pro udržení stávajících zaměstnanců. Vaše firemní kultura také nastavuje očekávání o tom, jaké chování je ceněno, a co se ve společnosti nenosí. Ovlivňuje to vztahy mezi zaměstnanci i způsob, jakým jednají s klienty.

Tyto faktory společně odhalují pozitivní nebo negativní atmosféru a vytváří docela jasný obrázek o tom, jaké by to bylo pracovat ve vaší firmě.

Finanční výkony

Jsou dva způsoby, jak může značka zaměstnavatele zlepšit finance firmy. Jedním z nich je snížení nákladů. Náklady na nábor vysoce kvalifikovaných členů týmu jsou z dlouhodobějšího hlediska nižší, protože vaše značka přiláká kvalitnější žadatele rychleji a ve větším množství. Tyto snížené náklady by měly zvýšit ziskovost. Druhý finanční dopad může být ještě citelnější. Mít špičkové talenty ve firmě a udržet si je delší čas, by mělo zapříčinit růst výnosů.

Je třeba si uvědomit, že bez ohledu na to, co děláte nebo neděláte, má vaše firma svou značku. Ať už se vám to líbí nebo ne. Klíčové je to, jak se k tomu postavíte. Když budete rozvíjet a vylepšovat svou značku zaměstnavatele i související strategie, umožní vám to převzít vaši značku do svých rukou a zajistit, že budete silnou pozitivní a výnosnou společností. Nebo můžete jen splývat na hladině a dovolit větru (veřejnému mínění či nezvládnutelným postojům zaměstnanců), aby s vámi smýkal, kam se mu zrovna zlíbí.

Je to na vás.

Zdroj: learn.infusionsoft.com

Hledáte novou práci? Sledujte nabídku volných míst na Monster.cz.

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.