Proč manažeři nechválí podřízené?

Sami jistě cítíte, že být pochválen je příjemné, a to nejen v práci. Ovšem je třeba si uvědomit, že jak je být chválen skvělé, může být naopak poskytování zpětné vazby ze strany manažera nepříjemné.

Dokládá to Jack Zenger ve svém textu pro Harvard Business Review zmíněním zajímavého výzkumu. 7 631 šéfů se zeptali, zda je pro ně sdělení negativní zpětné vazby podřízeným stresující a 44 % souhlasilo. Pokud mají nelichotivě hodnotit, jsou před tím nervózní, nespí, potí se a někteří dokonce úplně odmítají dát negativní zpětnou vazbu úplně, těch je pětina. To se dá pochopit, ale daleko překvapující je odpověď na další otázku, ke které se manažeři museli vyjádřit. Ještě více oslovených přiznalo, že se vyhýbají pozitivní zpětné vazbě! 37% z nich přiznalo, že nedávají pochvalné hodnocení.

Jack Zenger konstatuje, že mnozí manažeři mají pocit, že je jejich úkolem říkat svým podřízeným špatné zprávy, opravovat je a kontrolovat, když udělají nějakou chybu. A pozitivní zpětná vazba je potom jaksi něco navíc, nadstavbou, kterou se mnozí šéfové prostě nezabývají. Manažeři si často neuvědomují, že být pochválen za dobře odvedenou práci může být pro zaměstnance velkou vzpruhou a vlastně i nehmotnou odměnou.

Někteří šéfové si zjevně nejsou vědomi přínosů různých forem zpětné vazby a velmi podceňují zejména nutnost pozitivního hodnocení. A naopak značně nadhodnocují přínos negativní nebo korektivní zpětné vazby. Poskytování pouze negativní zpětné vazby podkopává autoritu manažera v očích druhých a nemá rozhodně takový efekt, o jakém je manažer přesvědčen.

Opravdu dobří manažeři se nebojí říct lidem pravdu, ať už podřízeným radost udělá, nebo ne. Mohou vycházet ze svých zkušeností z minulosti, kdy byli jako podřízení schváleni a mělo to na ně povzbuzující účinek. Naopak pokud jim byla vytknuta chyba, poučili se z toho a i oprávněnou negativní zpětnou vazbu si převedli do té kladné. Někteří šéfové se mohou domnívat, že schválit podřízené je známkou slabosti. Možná prostě nevědí, jak efektivně chválit nebo chtějí dát kladnou zpětnou vazbu, ale nepovažují to ve své zaneprázdněnosti za činnost, které by měli dát přednost před něčím v jejich očích důležitějším.

Poskytování pozitivní zpětné vazby je přitom opravdu jednoduché. Je v pořádku, pokud je stručné – stačí specifičtější a konkrétní pochvala než obecná poznámka o „dobré práci“. Časování je ideální brzy po úspěšném splnění úkolu. Důležitá je upřímnost, ale ta by v případě oprávněnosti pochvaly neměla být pro manažera problémem. Pokud chce být šéf úspěšný v poskytování zpětné vazby, měl by tuto činnost aktivně rozvíjet – jde totiž o jednu z klíčových dovedností manažera.                                                 

Zdroj: https://hbr.org/2017/05/why-do-so-many-managers-avoid-giving-praise

 

Jan Handl

Jan Handl

Autor je kromě jiného internetový publicista, více informací najdete v jeho profilu na LinkedIn. Na stránkách iNazor.net odkazuje na své články pro nejrůznější média. Ze všech vymožeností moderní doby má nejraději Twitter, zajímá ho historie a píše HistorieBlog.cz.