Rozhovor: RTB House přichází tam, kde plošná internetová reklama nestačí

RTB House najdete v Polsku, odkud pochází, a řadě dalších zemí, mezi které patří i Česká republika. Pokud hledáte odborníky na výkonnostní internetovou reklamu, remarketing či retargeting, může to být právě tato společnost. Jmenují se sice podobně jako jeden ze způsobů internetové reklamy (RTB, Real Time Buying), ale to by vás nemělo nijak omezovat v představách. Co vlastně umí a jak se jim daří v desítkách zemí po celém světě vysvětluje Vladimír Houba, regionální ředitel.

RTB v názvu svádí k tomu, že se věnujete pouze RTB technologiím, je tomu tak?

V rámci internetové reklamy se RTB House věnuje hlavně personalizovanému retargetingu, kde je jednou z mnoha technických možností právě i nákup prostřednictvím RTB, tedy nakupování v reálném čase s velkou orientací na výkon a efektivitu. V názvu zůstalo z počátků společnosti, ale čas ukázal, že věnovat se pouze RTB nestačí.

RTB House je každopádně jedna z mála společností, která od základu vyvinula svoji vlastní platformu na nákup reklamního prostoru a zobrazování reklam pomocí RTB technologie a rovněž celý algoritmus retargetingu. To byl náš úvodní velký počin, ale sám o sobě automaticky neznamenal úspěch na světových trzích.

Vždy jsme věřili, že jedině spojení kvalitní originální technologie, nadstandardní zákaznické péče a strategického řešení přesně na míru potřebám každého klienta, nás dokáže dostat na vrchol. Proto jsme přišli s myšlenkou inovativních a sofistikovaných retargetingových scénářů vytvořených extra pro každého klienta na základě jeho krátko-, středně- a dlouhodobých cílů.

Retargeting? Co si pod tím představit?

RTB House má vlastní unikátní technologický nástroj, s jehož pomocí je možné zobrazovat internetové reklamy zákazníkům na základě jejich nákupních zvyků. Reklamu dokážeme zacílit na nejvýznamnější zákazníky, ať už potenciální nebo současné, u kterých existuje největší pravděpodobnost nákupu.

Zatímco většina konkurence nabízí standardizované řešení používající generický retargeting a samoobslužné platformy, jdeme na to jinak a využíváme sílu našeho vnitřního algoritmu pro skutečně efektivní znovuoslovení uživatelů. Možnost oslovit zákazníky například z Thajska a Indonésie, kteří si koupili v posledních třech měsících TV set a následně se poohlíželi po domácím kině, ale nakonec od hledání opustili – to je něco, co moderní performance manager skutečně potřebuje. A po třech letech našeho fungování je to neustále ta odlišnost, která nám umožňuje vyčnívat nad jinými retargetingovými řešeními a dosáhnout úspěchu za poměrně krátkou dobu.

Během posledních několika let se každopádně zásadně změnil přístup zadavatelů reklamy k výsledkům. Už nestačí mít rozsáhlou kampaň s rozdělením nákladů na kliky a zhlédnutí. S narůstajícími problémy s ad blockingem a zhlížením inzerátů se typickou otázkou marketérů stane: vyplatí se ještě investovat peníze do jiných kanálů než těch orientovaných na výsledky? Pravdou je to, že když dnes běží kampaň, tak se chytří zadavatelé reklamy snaží své aktivity více zaměřovat a používají tak výkonnostní modely a platí za dobrý provoz a optimalizované výsledky.

RTB-House_biuroKde všude vlastně  RTB House působí?

RTB House v současné době působí na skoro čtyřiceti trzích. Vznikli jsme v Polsku, a proto máme centrálu ve Varšavě. Důležité regionální pobočky máme v Praze a Moskvě, zákazníky z Latinské Ameriky obsluhujeme z naší pobočky v Sao Paulu. V loňském roce jsme svou pozici upevnili v Brazílii, Mexiku, Chile a Argentině. Vedle těchto dvou oblastí jsme během posledního roku expandovali také do Asie a Pacifiku.

Žijí zde více než 4 miliardy lidí a zhruba 1,5 miliardy z nich disponuje přístupem k internetu, oblast Asie a Pacifiku je tedy pro firmy podnikající v online a e-commerce prostředí nesmírně atraktivní. Proto jsme se rozhodli, že do této oblasti budeme expandovat i my. V oblasti jihovýchodní Asie jsme se zaměřili zejména na Indonésii, Malajsii, Thajsko a Singapur.

V současné době RTB House provozuje více než 850 kampaní pro své klienty ze západní, střední a východní Evropy, asijsko-pacifického regionu a z Latinské Ameriky.

Otevíráte pobočky v nových zemích, jak je to složité s hledáním manažerských pozic v takovýchto případech?

Složité (smích). Najít dobrého šéfa regionální pobočky je první důležitý krok, na něm potom je, aby si k sobě našel lidi, se kterými bude chtít pracovat. Tak aby společně posouvali věci dopředu a samozřejmě plnili cíle. Celé je to i trochu komplikované tím, že v každé zemi je potřeba mít nejenom obchodníky, ale také lidi s odpovídajícím technickým zázemím, lidi schopné radit zákazníkům.

Musíme se zaměřovat na způsoby hledání místních talentů a na pochopení způsobů fungování jednotlivých trhů. Jsme přesvědčeni, že pouze rozsáhlé pracovní zkušenosti získané prací pro lokální i globální společnosti umožní našim zaměstnancům a spolupracovníkům rozvíjet těsné pracovní vztahy se zadavateli inzerce, čímž umožní další posilování naší pozice v konkrétních regionech. To je důvod, proč obvykle pracujeme s místními odborníky, aby se věnovali rozvoji našeho byznysu. Je nesmírně důležité využít jejich potenciál už od samého začátku naší spolupráce – za účelem rychlého začlenění nového člověka do firmy jsme vyvinuli speciální adaptační proces. Seznamování se s novou technologií, způsobem organizace a pravidly je tak mnohem snazší a rychlejší, pokud je dobře zorganizované.

Jakým způsobem umožňujete svým zaměstnancům další vzdělávání a rozvoj? Jaké druhy pozic, míněno technické, administrativní či obchodní, převažují mezi vašimi zaměstnanci?

Jsme přesvědčeni, že pouze slib neustálého rozvoje může být dostatečnou motivací pro naše zaměstnance, kteří pouze tak mohou pomoci naší společnosti dosáhnout jejích cílů. V našich týmech jsou zastoupeny mnohé národnosti. Největší výzvou, se kterou se musíme vypořádat, se tak staly jazyky. Podporujeme vzdělávání zaměstnanců v této oblasti tím, že jim nabízíme jak individuální, tak skupinové jazykové kurzy. Část vzdělávání se snažíme realizovat interně s pomocí detailně zpracované dokumentace, wiki a workshopů, během nichž jejich účastníci sdílejí se svými kolegy znalosti a zkušenosti z různých trhů.

Největší skupinou našich zaměstnanců jsou samozřejmě týmy obchodních zástupců a programátorů. Obchodní zástupci se obvykle dělí do tří skupin (key account manažeři, techničtí account manažeři a zákaznický servis). Díky tomuto rozdělení funkcí jsme schopni se efektivně postarat o klientovy požadavky od okamžiku jeho získání, přes integraci až po optimalizaci. Investujeme taky do centrální zákaznické podpory s cílem usnadnit sdílení správných zkušeností. Takto se nám daří ještě více uspokojovat zákaznické požadavky.

RTB-office

Na podzim jste otevřeli nové regionální klientské centrum v Praze. Jak pomáhá při koordinaci aktivit a jak funguje?

Ano, na český trh jsme vstoupili, ale už v roce 2013. Postupně jsme si uvědomovali zdejší velký potenciál a chtěli jsme být blíž našim zákazníkům. Proto jsme se rozhodli otevřít přímo nové centrum, které je na Kubánském náměstí v Praze.

V jeho čele stojí Martin Doucha a stará se o zákazníky z České republiky a dalších zemí střední Evropy. Pro Prahu jsme se rozhodli, protože jsme chtěli být našim klientům více nablízku a chtěli jsme jim nabídnout stabilní zázemí. V současné době tak český a slovenský tým tvoří šest odborníků, kteří pečují o naše zákazníky z tohoto regionu.

Liší se požadavky českých klientů od těch ze zahraničních trhů?

Ne nějak radikálně. Jen některé západní trhy bývají náročnější, co se vyhodnocování návratnosti internetové reklamy týče, případně mají lépe zvládnuté informační systémy a webové zázemí. Což nakonec usnadňuje nasazení našich technologií a zvýšení efektivity. Každá koruna či euro investované do internetové reklamy prostě musí vytvářet odpovídající zisk.

Naše zkušenosti ale také ukazují, že čeští klienti se občas bojí experimentovat a mají malou ochotu zkoušet nové věci, zejména tam, kde se zpočátku nedaří najít správný přístup k internetové reklamě. Nebo mají malé rozpočty, které jim neumožní dosáhnout požadovaného výsledku.

Zadavatelé reklamy ale nakonec chtějí ve všech regionech to samé – zlepšovat a optimalizovat své výsledky tak, aby lépe odpovídaly jejich krátko-, středně- a dlouhodobým plánům. To je přesně ten důvod, proč slyší na reklamní kampaně, které jsou přesně přizpůsobené jejich individuálním potřebám. Po třech letech na trhu jsme si potvrdili, že přesně díky tomuto faktoru se odlišujeme od konkurence nabízející retargetingová řešení a dále se jasně ukázalo, že díky tomuto faktoru jsme byli schopni dosáhnout úspěchu v relativně krátké době.

Jan Novosad

Jan Novosad

Jan Novosad je piarista, který se do loňského léta naplno věnoval studiu mezinárodních vztahů na univerzitě v německé Jeně a na FSV UK. Při studiu začal sbírat první zkušenosti s PR, tvorbou a korekturami textů. V současné době spolupracuje s agenturou Rubikon PR a každý den se snaží dokazovat, že práce na dálku v dnešní době funguje.