Umíte se v kanceláři chovat?

Obecně se Američané shodují na tom, že ačkoliv je nějaké chování odsuzováno a považováno za nevhodné, rozhodně to neznamená, že by se na pracovištích nedělo.

Ve skutečnosti se nevybíravé chování v kancelářích vyskytuje nejčastěji. Z nového průzkumu o chování na pracovišti od NPR a Ipsos vyplývá, že názory na to, co se v práci sluší a nesluší, ve velké míře závisí na věku a pohlaví respondentů.

Ipsos předložil 1 130 Američanům seznam potenciálně nevhodných pracovních situací s důrazem na chování zaměstnanců. Každá nevhodná situace nabízela sedm různých možností pro ohodnocení takového chování. Respondenti mohli vybírat mezi možnostmi jako „vždy, většinou a někdy nevhodné, to záleží, někdy, většinou a vždy akceptovatelné“. Ukázalo se, že většina Američanů má zkušenosti s následujícími 12 situacemi, které jsou hodnocené v pořadí od těch nejnevhodnějších:

 1. Rozšiřování drbů o sexuálním životě kolegů
 2. Diskuse o sexuálních preferencích či sexuální historii kolegů
 3. Záměrné dotýkání se, opírání a fyzické zahánění do kouta
 4. Vyprávění vtipů a příběhů se sexuálním tématem
 5. Oslovování žen „baby“, „zlatíčko“ nebo „kočičko“
 6. Flirtování vedoucího s podřízeným, vedoucí se domnívá, že je to vzájemné
 7. Nadřízený zve podřízeného na rande
 8. Narušování osobního prostoru –stání příliš blízko a dýchání kolegovi do obličeje
 9. Muži komentující ženský vzhled
 10. Ženy komentující mužský vzhled
 11. Dotazování se na kolegův sociální život
 12. Pozvání na rande kolegou ze stejného oddělení

Mladí muži to neposuzují tak přísně

Existují však typy chování a situace, které někdo nepovažuje za „tak nevhodné“. Kupříkladu mladé muže (na rozdíl třeba od žen nebo starších mužů) některé z uvedených bodů vůbec nepohoršují. Pouze 51 % mužů ve věku 18 až 34 let považovalo hovory o sexuálních preferencích a historii kolegů za „vždy nevhodné“, zatímco 72-88 % mužů a žen z jiných věkových skupin se zásadně vymezilo vůči takovému chování. Třetina mladých mužů považuje „baby“, „zlatíčko“ nebo „kočičko“ za nevhodné oslovení kolegyně, kdežto starší respondenti obou pohlaví se k němu staví odmítavě až v 50 % případů. Muži byli ve větší míře shovívaví k flirtování nadřízeného s podřízeným (ve víře, že je to vzájemné) a následnému pozvání na rande i k vyprávění sexuálně laděných historek v práci.

Rozdílné názory generací

Starší generace se mnohem častěji než mladší lidé domnívala, že dotazy na sociální život kolegy nejsou namístě. Šest z deseti respondentů starších 55 let si myslí, že je to nevhodné. Ve věkové skupině 18-34 let se na tom shodli tři z deseti dotazovaných a ve skupině 35-54 let se k tomuto názoru přiklonili čtyři lidé z deseti. Ženy starší 55 let se mnohem častěji než jiné skupiny domnívaly, že oslovovat dospělou kolegyni „baby“, „zlatíčko“ nebo „kočičko“ je rozhodně nevhodné.

Přestože se většina dotazovaných shoduje na tom, že seznam zmíněných chování patří na pracovišti mezi nežádoucí, každý z nich se s nimi často setkává. Například osm z deseti lidí si myslí, že není vhodné kolegyni oslovovat „baby“, „zlatíčko“ nebo „kočičko“, ale šest z deseti pracovníků s tím mají z práce zkušenosti. Stejně tak devět z deseti lidí uznává, že vtipy a historky o sexu nemají na pracovišti co dělat; přičemž však více než polovina z dotazovaných přiznala, že takové vtipy na pracovišti vyprávěla či slyšela.

Překvapením bylo, že lidé si nepřipouštějí své vlastní chování. Boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti by měl začít tím, že k sobě budeme upřímní a přiznáme si, jak se vlastně chováme my. Protože pokud se chováme nevhodně, ostatní jsou toho svědky a nikdo s tím nic nedělá, pak se rozhodně dál neposuneme.

Zdroj: women2.com

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.