Je vaše pracoviště špatné, nebo dokonce toxické?

Jak jste na tom u vás?

Z průzkumu napříč různými obory vyplynulo několik základních faktorů, které přispívají k tomu, že je pracoviště pro zaměstnance toxické. Takové pracovní prostředí je jedovaté, škodlivé a potenciálně nebezpečné pro duševní a emocionální zdraví těch, kdo v něm pracují.

Velké komunikační bariéry

Počátečním znakem nefungujícího toxického pracoviště je, že v oblasti komunikace vznikají nepřehlédnutelné problémy. Často hned v několika oblastech – mezi zaměstnanci a jejich supervizory, mezi vedením a jednotlivými odděleními, napříč odděleními, s dodavateli, ba dokonce i ve vztahu k zákazníkům.

Problémy se projevují nedostatkem komunikace (často jej lidé označují jako „vůbec žádná komunikace“). Zaměstnanci se o důležitých rozhodnutích zpravidla dozvídají až po jejich implementaci. Nepřímá komunikace (předávání zpráv přes jiné lidi), zadržování informací nebo poskytování zavádějících informací – to jsou další varianty nefunkčních komunikačních modelů.

Proč je ve zdravé a prosperující organizaci komunikace klíčová? Protože společná práce na zadaných úkolech je bez efektivní komunikace prakticky nemožná.

Nesoulad v dodržování interních předpisů a postupů

Už jste se někdy – jako zákazníci – ocitli v podniku, kde vám připadalo, že nikdo neví, co dělá? Na stejnou otázku jste dostali různé odpovědi v závislosti na tom, koho jste se zeptali? Nebo se vám zdálo, že si zaměstnanec dělá, co se mu zlíbí a na všechno má univerzální odpověď „no a co“? Pak jste přišli do styku se společností, která měla problémy s implementací svých předpisů a postupů.

V menších firmách k tomu dochází zpravidla proto, že závazná pravidla nejsou sepsána. Jinde mají zaměstnanci k dispozici „vševědoucí manuál“, přičemž ignorují to, co je v něm napsané, protože nikdo dodržování postupů nekontroluje. A navíc – nikdo není za nic zodpovědný. A v rodinných podnicích jednotliví členové rodiny tato pravidla neuznávají, protože „jsou pro ostatní“.

Když se ve společnosti nedodržují jednotné zásady a postupy, dochází k chaosu a nekonzistenci. Samozřejmě utrpí i kvalita poskytovaný služeb. Zákazníci, prodejci a zaměstnanci se nakonec vyhýbají tomu, aby museli se společností jednat.

Jeden nebo dva toxičtí lidé ve vedení

Není jasné, zda toxičtí lídři vytvářejí toxická pracovní prostředí, nebo jestli jsou toxická pracoviště magnetem pro toxické lídry. V každém případě jdou ruku v ruce.

Charakteristickou vlastností (která se dříve nebo později projeví) je jejich narcismus. Všechno se točí kolem nich. Sami sebe vnímají jako chytřejší a talentovanější, než je kdokoliv v jejich okolí. A v důsledku toho si zaslouží speciální zacházení – pravidla pro všechny ostatní jsou hluboko pod jejich úroveň.

Toxičtí lídři si přivlastňují úspěchy druhých, manipulují s lidmi (a informacemi), aby zajistili, že budou vypadat před ostatními dobře (na ničem jiném v podstatě nezáleží).

Chvílemi mohou působit úspěšně, ale v dlouhodobějším horizontu je jejich postoje a jednání doběhnou. Důvěra a týmová práce se v jim přidělených oblastech zhoršují. Mají ve svém oddělení vysokou míru fluktuace lidí a nakonec mohou zničit zdraví organizace úplně.

Je důležité říct, že toxičtí vůdci většinou nebývají ve vrcholném managementu, ale spíše na středně důležitých pozicích s menšími pravomocemi.

Výskyt negativní komunikace (v mnoha různých ohledech)

„Jak moc tě nenávidím?!“ Toxické pracovní prostředí vytváří negativní komunikaci v mnoha podobách.

Remcání a stěžování si ze strany zaměstnanců je časté – téměř vždycky najdou nějaký důvod k nespokojenosti. Když se objeví sarkasmus a cynismus, svědčí to o rostoucím nedostatku důvěry v management společnosti. Rozšířené je také vymlouvání se a obviňování ostatních.

Nakonec se začnou členové týmu stahovat, nejsou v kontaktu s ostatními (s výjimkou defenzivní výměny názorů) nebo opouštějí organizaci.

Práce negativně ovlivňuje vaše zdraví

Když je vaše pracovní prostředí toxické, má negativní vliv na vaše zdraví (psychické i fyzické). Lidé, kteří pracují v toxickém prostředí (zejména dlouhou dobu), si začnou všímat svého zhoršujícího se zdravotního stavu. To se může projevovat třeba nespavostí, přibíráním na váze nebo častějšími zdravotními potížemi.

Psychická kondice se rychle zhoršuje, což může vést až k depresi. Někteří lidé jsou přecitlivělí, snadno je rozčílíte a nezvládají svůj hněv. Druzí zažívají úzkost a pocit strachu, kdykoliv pomyslí na práci. Tyto symptomy pak zahánějí alkoholem, prášky na předpis nebo užíváním nelegálních látek.

Jak poznáte, že na vás vaše práce působí negativně? Když jsou ovlivněny i vaše osobní vztahy a vaši přátelé a rodina začnou prohlašovat, že „jste se změnili“, že „vypadáte vystresovaně“ nebo že „byste si měli s někým promluvit“, tak je nejvyšší čas se vážně zamyslet nad tím, co se děje.

Zdroj: businessinsider.com

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.