Zaměstnavatelé stále častěji poptávají počítačové dovednosti i na „netechnologických“ pozicích

Ve dvou třetinách nejlépe placených a nejrychleji rostoucích odvětvích, jako jsou design či marketing zaměstnavatelé požadují specificky zaměřené počítačové dovednosti. To vyplývá z nové zprávy „Rebooting Jobs: How Computer Science Skills Spread in the Job Market“ společnosti pro analýzu pracovního trhu Burning Glass Technologies a Oracle Academy.

V různých odvětvích napříč trhem práce – v designu, inženýrství, výrobě či marketingu – zaměstnavatelé vyžadují znalost např. kódování a analýzy dat. Společnost Burning Glass v letech 2014 až 2016 analyzovala více než 100 milionů pracovních nabídek. Také sledovala poptávku po konkrétních dovednostech v oblasti programování či informačních technologií, jako je třeba benchmark. Na nových pracovních místech bude třeba prokázat určitou úroveň IT znalostí. Vzdělávání v oblasti počítačových věd je zásadní nejen pro budoucí výdělky.

Ze studie vyplynulo:

Přibližně 65 % nejrychleji se vyvíjejících dovedností v pěti zkoumaných oblastech, jako je strojové učení, Python, Apache Hadoop a vizualizace dat, úzce souvisí s výpočetní technikou.

Téměř tolik (62 %) nejlépe placených dovedností je z oblasti IT.

Přesto je pouze v 18 % z těchto pozic výslovně vyžadován titul v oboru výpočetní techniky (ačkoliv většina ze zaměstnavatelů vyžaduje bakalářský titul).

Tyto pracovní pozice jsou tzv. hybridní – vyžadují mix dovedností z různých oborů. Zaměstnavatelé v marketingu například čím dál častěji spoléhají na analytiky big data, dříve než rozhodnou o způsobu správy své společnosti. Naopak od inženýrů se očekává zkušenost s robotikou a systémovým inženýrstvím. V některých oborech (jako je například inženýrství) je obvyklé, že studenti navštěvují také lekce počítačové vědy, v jiných však nikoliv.

Nehledě na to, jakou kariérní cestou se student plánuje vydat, je moudré vzdělávat se v IT. Protože nabídky hybridních pracovních míst samozřejmě porostou.

Originální zpráva je k dispozici na http://burning-glass.com/rebooting-jobs-computer-science-skills.

O Oracle Academy

Oracle Academy je vlajkovou lodí filantropického vzdělávacího programu Oracle. Podílí se na celosvětovém vzdělávání v oblasti výpočetní techniky s cílem šířit znalost, inovaci, rozvoj dovedností a rozmanitost v technologiích. Nabízí bezplatně kompletní portfolio od softwaru, učebních osnov, technologií, školení na fakultách, po podporu a certifikaci. Ročně podporuje více než 3,5 milionů studentů ve 120 zemích světa. Na programu spolupracuje s veřejnými i soukromými partnery a poskytuje nástroje, které pedagogové potřebují k zapojení, inspirování a přípravě studentů – aby se stali inovátory a lídry budoucnosti. Prostřednictvím Oracle Academy získají studenti praktické zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi. Oracle Academy jim pomáhá s přípravou na vysokou školu a kariéru v éře big data, cloudů, Internetu věcí, apod.

O Burning Glass Technologies

Burning Glass Technologies provádí analýzu trhu práce, která umožňuje zaměstnavatelům, pracujícím, studentům i pedagogům rozhodovat se na základě poskytnutých údajů. Technologie umělé inteligence analyzuje stovky milionů pracovních pozic, aby mohla vytvořit přehled o modelech trhu práce. Tento nástroj strategické inteligence v reálném čase dodává klíčové pohledy – například které pracovní pozice jsou nejpoptávanější, jaké konkrétní dovednosti zaměstnavatelé vyžadují a jaké kariérní směřování má nejvyšší pracovní potenciál. Burning Glass hraje důležitou roli v informování veřejnosti o vzdělávání a pracovní síle, v procesu vytváření pracovního trhu, který může být nástrojem pro každého.

Zdroj: prnewswire

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.