Žhavé trendy v HR pro rok 2018

Které trendy se letos rozhodně dostanou do vašeho zorného pole?

Zkušenosti zaměstnanců

Zkušenost zaměstnanců je součtem veškerých interakcí, kterou s organizací od náboru měli. HR oddělení klade otázky typu „Jak na vás působila tato organizace?“, „Jak vnímáte tuto značku?“ a pomocí toho je schopno identifikovat, kde a proč vzniká zaměstnanecká loajalita a zdali jsou zaměstnanci ochotni hájit brand zaměstnavatele.

Tuto oblast si HR vypůjčilo z marketingu. Obchodníci pečlivě měří zkušenosti zákazníků a vytvářejí obhájce značek prostřednictvím personalizace, cílení a komunikace. Pracovníci v oblasti lidských zdrojů mohou kultivovat zkušenosti svých zaměstnanců tím, že se zaměří na kulturu, prostředí a technologie jako například aplikace či e-learningový software.

Psychická a fyzická pohoda zaměstnanců

Rok 2018 bude svědkem toho, jak HR začne přehodnocovat svůj přístup k dobrému stavu zaměstnanců. Jeho vzrůstající trend je kombinací zásahů státu (jako třeba nedávná zpráva britské vlády Thirving at Work) a nejnovějších předpisů, které byly zavedené pro zaměstnávání v gig ekonomice. Také k němu přispívá otevřenost hovořit o problémech, které byly dlouhý čas považovány za tabu.

Stejně jako je důležitá fyzická a psychická pohoda, zaměstnavatelé si začínají uvědomovat svou zodpovědnost, kterou mají za finanční a emoční blahobyt svých zaměstnanců.

Agilní HR

V posledních 20 letech se agilní přístupy formovaly a transformovaly to, jak organizace přistupují k novým projektům. Agilní nejsou jen technologie, strategie, nebo taktika – je to celé myšlení. Takové myšlení, které tvoří všestranné a obratné týmy a poskytuje rychlé odpovědi v nejistých časech.

Zatímco automatizace umožnila oddělením, jako je marketing a prodej, aby se vlivem agilních řešení přetransformovala, oddělení HR může být stále sužováno dodržováním předpisů a těžkopádnými procesy. Ale to se začíná měnit.

Produktivita na pracovišti

Od podzimního rozpočtu Velké Británie plní ekonomická produktivita stránky každého seriózního tisku. Lví podíl na diskusích se týká infrastruktury, investic a Brexitu.

Výzvou je propojení ekonomické produktivity s pracovní kulturou. To je něco, co může HR přímo ovlivnit. Pokud by například měla být posílena produktivita ve Velké Británii, pak země potřebuje revoluci v oblasti kultury práce, metody myšlení v managementu a angažovanosti zaměstnanců.

HR už nyní šetří miliony tím, že využívá analýzy lidí. Tím se soustředí na najímání správných jedinců, nikoliv velkého počtu lidí. Což nás přivádí k…

People Analytics

Stejně jako mají prodejní a marketingová oddělení své funkce, HR se díky svým datům stává oddělením schopným vydělat firmě peníze. V příštím roce dojde k dalšímu přílivu talentovaných analytiků a tím samozřejmě i k dalšímu pokroku v HR technologiích.

V důsledku toho bude HR ještě sofistikovanějším nástrojem, jak vytvářet analýzy o lidech. Zjednodušení sběru, interpretace a aplikace dat pomůže organizacím zlepšit jejich plánování, správu talentů, nábor a udržení zaměstnanců.

Přípravy na Brexit

Velká Británie se chystá opustit Evropskou unii 29. března 2019. Podniky v první linii budou muset formulovat své strategie, aby se mohly postavit následkům. Větší organizace již vytváří výbory pro Brexit ze zainteresovaných lidí z HR či náboru a ověřují jejich data o zaměstnancích.

Mezinárodní obchod a služby se opírají o mobilitu zaměstnanců. Personální oddělení v postižených oblastech by mělo přezkoumat své EVP (Employer Value Propositions) s ohledem na finanční, psychické a emoční zdraví zaměstnanců. Protože právě to jsou oblasti, které budou přitahovat talenty po Brexitu.

Design pracoviště

Vzhled pracoviště nutí HR ke strategickému myšlení o fyzickém zkvalitnění pracovního prostředí. Bohaté kancelářské interiéry technologických firem ustoupily stolům na stolní hry. Pracovní prostředí má moc zlepšit pohodu zaměstnanců a jejich produktivitu. Jak je například známo, příroda má hluboký dopad na člověka.

Studie o pacientech, kteří se zotavovali z chirurgického zákroku, ukázala, že pacienti, jejichž výhled směřoval na cihlovou zeď, se zotavovali o den déle, než ti, kteří měli výhled do přírody. Lékařské záznamy také uváděly, že první z uvedených trpěli většími bolestmi a depresí.

Víme odedávna, že prostředí může mobilizovat komunity, pomáhat při učení a formovat chování. V roce 2018 více HR týmů propojí své zaměstnance s externím prostředím.

Školení na požádání

Zaměstnanci všech generací se chtějí vzdělávat a profesně rozvíjet. A organizace si na druhé straně uvědomují, že vylepšování dovedností jejich zaměstnanců může být ekonomicky výhodnější alternativou k náboru nových zaměstnanců. Osobní výcvik bude vždy nesmírně ceněný, ale nebude bez chyb. Lekce jsou často drahé a celkově náročné, kdežto digitální učení poskytuje větší flexibilitu.

S dostupností systémů řízení procesu vzdělávání (LMS) je školení na požádání pro personální oddělení stále snadnější.

Dostupnost umělé inteligence

To je téma, které téměř tak často rozšiřuje zorničky vzrušením, jako zdvihá obočí v nedůvěřivém gestu. Na jedné straně je to stříbrná kulka, která zjednoduší a zefektivní procesy a automatizaci úkolů. Na straně druhé je to módní slovo opředené většími nejasnostmi než třeba Brexit. A to o lecčems vypovídá.

Zdali budete mít některé ze zmíněných trendů na seznamu úkolů v tomto roce, záleží na povaze vaší organizace. IBM odhaduje, že v roce 2018 bude 62 % podniků využívat umělé inteligence k automatizaci namáhavých úkolů a ke snížení lidských předsudků v souvislosti s náborem.

Všichni se však shodují na jednom. Zatím se pouze dotýkáme povrchu AI.

Zdroj: perkbox.com

Michala Benešovská

Odborná novinářka a copywriterka na volné noze se zaměřuje výhradně na IT, které ji fascinuje a baví už více než dvě dekády, respektive od doby, kdy rozebrala svůj první počítač. Pracovala pro Seznam.cz, Unicorn Systems nebo Mafru. Nyní spolupracuje s odborným časopisem o prodejním ICT kanále a ve volném čase se věnuje PlayStationu 4.